Prowadzimy współpracę z instytucjami naukowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi:

1

W ramach współpracy z instytucjami naukowymi:

  • organizujemy i współorganizujemy konferencje oraz warsztaty naukowe
  • współuczestniczymy w projektach naukowych
  • popularyzujemy naukę

2

W ramach współpracy z samorządami:

  • wykonujemy zadania własne samorządów w zakresie architektury, turystyki, opieki nad zabytkami i promocji dziedzictwa kulturowego
  • współuczestniczymy w przedsięwzięciach mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego

3

W ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi:

  • współuczestniczymy w projektach naukowych i popularnonaukowych
  • popularyzujemy naukę

4

W ramach współpracy z osobami prywatnymi:

  • składamy wnioski o dofinansowania publikacji i projektów naukowych
  • doradzamy właścicielom obiektów zabytkowych lub potencjalnym nabywcom w zakresie właściwego postępowania z tego typu obiektami
Fundacja Art-Hist-Arch

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Art-Hist-Arch 
ul. Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

0048 607 164 559
fundacja@faha.pl

Social media