Projekt:

Straty wojenne kościoła farnego p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach (2022).

 Zadaniem projektu realizowanego w roku 2022 było możliwie najbardziej precyzyjne ustalenie zakresu strat wojennych, jakich doznał kościół farny w Bartoszycach. Nawet pobieżna analiza materiału ikonograficznego wskazywała na duży zakres ubytków, głównie w odniesieniu do nowożytnej sztuki protestanckiej, choć destruktem wojennym okazał się także dawny, barokowy ołtarz główny z ok. 1660 r., którego autorstwo przypisywane jest królewieckiemu rzeźbiarzowi Joachimowi Pfaffowi. Niewątpliwą trudnością przy realizacji zadania jest niemal całkowity brak źródeł pisanych dotyczących historii kościoła. 

Podczas realizacji projektu udało się w dużej mierze odtworzyć wygląd wnętrza świątyni sprzed zniszczeń, ustalić lokalizację poszczególnych obiektów oraz prześledzić ich późniejsze losy. Poruszono również problematykę kształtowania się wnętrza kościoła po 1945 r. Obecna aranżacja wnętrza kościelnego jest bowiem efektem koncepcji opartej  w dużej mierze na obiektach pochodzących z innych świątyń, głównie z dawnego wschodniopruskiego kościoła w Tylży (niem. Tilsit, ob. Sowieck w obwodzie kaliningradzkim), które po 1945 r. znalazły się w granicach państwa polskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.