Projekt:

Straty wojenne kościoła farnego p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach. 

Zadaniem projejtu jest mozliwie najbardziej precyzyjne ustalenie zakresu strat wojennych, jakich doznał kościół farny w Bartoszycach. Nawet pobieżna analiza materiału ikonograficznego wskazuje na duży zakres ubytków, głównie w odniesieniu do nowożytnej sztuki protestanckiej, choć destruktem wojennym jest także dawn, barokowy ołtarz główny z ok. 1660 r., którego autorstwo przypisywane jest królewieckiemu rzeźbiarzowi Joachimowi Pfaffowi. Niewątpliwą trundością przy realizacji zadania jest niemal całkowity brak źródeł pisanych dotyczących historii kościoła. Obecna aranżacja wnętrza kościelnego jest efektem koncepcji powstałej po 1945 r., opartej  w dużej mierze na obiektach pochodzących z innych kościołów.

Projekt finansowany ze  środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Straty Wojenne 2022.