Fundacja Art-Hist-Arch

Nasza aktywność

Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

Włączamy się w procesy mające na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa kulturowego, rozumianego zarówno jako wytwory kultury materialnej jak i niematerialnej. W obrębie naszych zainteresowań  znajdują takie dziedziny wiedzy jak: architektura, urbanistyka, rzeźba, malarstwo, archeologia, krajobraz kulturowy, a także lokalne tradycje oraz partycypacja w kulturze.  W zakresie naszych zainteresowań znajduje się również dziedzictwo kulturowe innych narodowości obecne w Polsce a także polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. 

Nasza aktywność

Prowadzimy badania naukowe

Jednym z głównych celów naszej działalności jest prowadzenie badań podstawowych dotyczących historii sztuki, historii, architektury, urbanistyki, archeologii i socjologii kultury. Zajmujemy się zarówno wykonywaniem opracowań naukowych jak i prac inwentaryzacyjnych przy obiektach zabytkowych, jak i inwenraryzacją całych zespołów zabytkowych takich jak parki, cmentarze czy założenia pałacowo-folwarczne. 

Drugim aspektem naszej działalności jest prowadzenie badań naukowych odnośnie socjologicznego kontekstu funkcjonowania kultury, sztuki i architektury, zwłaszcza w kontekście przeobrażeń tkanki miejskiej i uczestnictwa w kulturze.

Nasza aktywność

Upowszechniamy wiedzę

Jednym z głównych zadań fundacji jest uczestnictwo w projektach mających na celu popularyzację wiedzy z dziedzin będących przedmiotem naszej działalności, zarówno poprzez prowadzenie dzialałalności wydawniczej, upowszechnianie wyników badań w internecie jak i angażowanie się w organizację warsztatów i konferencji naukowych.

Fundacja Art-Hist-Arch

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Art-Hist-Arch 
ul. Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

0048 607 164 559
fundacja@faha.pl

Social media